Privacy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle via claudiastrater.com aangemaakte accounts.

U kunt uw account gebruiken voor het bekijken van uw FashionCard-gegevens, uw nieuwsbriefinschrijving, uw laatste bestellingen in onze webshop en voor het samenstellen van uw wishlist.

Bij het aanmaken van uw account wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Alle gegevens die geregistreerd staan op uw persoonlijke accountpagina worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Claudia Sträter heeft verstrekt. Dat kan zijn om u inzage te kunnen geven in uw FashionCard-gegevens, om u te informeren over collecties van Claudia Sträter en/of om de bestellingen die u via onze webshop plaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en te kunnen volgen.

Verder zullen deze gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming. Claudia Sträter zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal ze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien Claudia Sträter uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zal er contact met u worden opgenomen zodat u de gelegenheid heeft deelname te weigeren.

 

Have questions? We would love to help.

Neem contact op met onze ServiceDesk door te bellen met 088-2462410, of stuur een e-mail naar vragen@claudiastrater.com